Statement

Públic

L’expressió artística és capaç de transmetre quan manquen les paraules. Per a mi ha estat sempre la millor manera d’expressar.

Desenvolupo el meu treball amb la voluntat de cercar l’empremta immaterial i les experiències en el món material. M’interessa l’obra com a reflex d’allò que ha constituït una identitat amb la intervenció de factors externs. Estudio l’espai immaterial de l’ànima i la privacitat individual en vincle permanent amb l’entorn. Recullo experiències pròpies per a l’expressió d’experiències col·lectives. 

Les instal·lacions, videoinstal·lacions i instal·lacions sonores són una via de treball que em permet investigar en aquests marcs i desenvolupar obres expandides.